Westfries, Volendams, Bergens en Derrepers

Op zondag 8 oktober sluiten we onze Reis door het Nederlands af met voordrachten in het Hollands van de Westfriezen, Volendammers, Bergenaren en Derrepers. Met Volendammer dichter en taalkundige Sijmen Tol, Berger linguïst en verhalenverteller Bob Kos, Derreper theatermaakster Margreet Wijker en Dichter van Medemblik en ambassadeur van het West-Fries Martine Meester. Ook is er een korte lezing van dialectoloog Harrie Scholtmeijer, die ontdekte dat de dialecten in de (voormalige) Nederlandse kustplaatsen sterker verwantschap hebben met elkaar, dan met de dialecten van de gemeenschappen in de daarachter liggende landen. 


Tickets

zondag 8 oktober| 14:30 uur - 16:30 uur 
Vredeskerkje | Kerkstraat 21 Bergen aan Zee

Inloop vanaf 14:00 uur, start om 14:30 uur. Het programma bestaat uit voordrachten met een pauze en nagesprek met het publiek.

-> Bestel

Regulier ticket - €16,50  
Vrienden van het Vredeskerkje - €15,00  

Sijmen Tol

Sijmen Tol

Sijmen Tol (Volendam, 1950) is slavist, dichter en Volendammer, in willekeurige volgorde. Zijn eerste gedicht verscheen in 1968 in een schoolkrantje maar pas twintig jaar later begon hij zijn eigen dichtwerk serieus te nemen. En vanaf 2005 wisselt hij het Nederlands af met zijn andere moedertaal, het Volendams. Hij woonde lange tijd in Gouda, waar hij deel uitmaakte van de dichtersgroep Gheraert Leeu. Hij werkte daar mee aan tentoonstellingen waarin beeld en poëzie gecombineerd werden. Een aantal van zijn gedichten zijn in de loop der jaren gepubliceerd in verzamelbundels, onder andere in de bundel Daar begint de poëzie (de 100 beste gedichten uit de Turing gedichtenwedstrijd 2013) en recent in De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie (101 gedichten uit het Koninkrijk van 1945 tot nu). Sinds 2009 woont hij met zijn geliefde in Edam, waar hij opnieuw deel uitmaakt van een dichtersgroep. Plannen voor een uitgave van zijn gedichten in het Volendams beginnen langzaam vorm te krijgen.

Martine Meester

Martine Meester

Martine Meester (Nibbixwoud, 1983) is gedragsdeskundige en systeemtherapeut in de jeugdzorg en daarnaast liefhebber van het Westfries dialect. Die twee hebben meer gemeen dan het lijkt. Woorden verbinden immers en gevoelens in woorden overbrengen is een ontzettend krachtig middel, een bindmiddel. Ze schrijft gedichten, liedjes en verhalen in het Westfries en draagt deze graag voor. In 2023 is ze benoemd tot dichter van haar gemeente Medemblik, een eretitel die ze met liefde vervuld.

Bob Kos

Bob Kos

Bob Kos (1965) werd geboren in het centrum van Bergen NH, alwaar hij opgroeide. Vond na wat buitenlandse omzwervingen zijn draai in het museumberoep en keerde na een lange tijd buiten de regio weer terug in Noord-Kennemerland waar hij thans woont in Egmond aan zee. In zijn vrije tijd een bevlogen linguïst die zich bezighoudt met de West-Friese dialecten en het Oud Fries.

Margreet Wijker

Margreet Wijker

Margreet Wijker (1968) werd geboren in het Alkmaarse ziekenhuis, maar er hing een bordje Egmond aan Zee op de deur van de verloskamer. Margreet heeft altijd op Egmond aan Zee gewoond en was op de kleuterschool al bezig met toneel. Nog altijd houdt zij zich bezig met theater en ze is in Egmond een bekende verschijning met cabaret-achtige stukjes zowel live als op de regionale televisie in het 'Derrepers', het dialect van Egmond aan zee. 

Harrie Scholtmeijer

Harry Scholtmeijer

Harrie Scholtmeijer (Kampen, 1960) is een Nederlandse dialectoloog en schrijver van Nederlandse dialect- en streektaalboeken.

Scholtmeijer is opgegroeid in Vollenhove. Hij studeerde Nederlands, Oud- en Nedersaksisch aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was werkzaam in Utrecht en Amsterdam en promoveerde in 1992 aan de Universiteit Leiden op het Nederlands van de IJsselmeerpolders. Hij heeft op het Meertens Instituut in Amsterdam gewerkt. Daarna werkte hij vanaf 1999 in Kampen bij de Stichting Grensoverschrijdende Streektalen. Vanaf november 2007 is hij werkzaam op de Hogeschool Utrecht als docent van onder andere de vakken basisgrammatica Nederlands en docent Taalvaardigheid Nederlands.